Ocena brak

Omów fizjologiczne mechanizmy uwagi

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

Reakcja (odruch) orientacyjna: polega na skierowaniu receptorów na źródło stymulacji, czemu towarzyszy aktywność motoryczna ułatwiająca odbiór tych bodźców i przetwarzanie informacji

*Jednocześnie pojawia się wzrost wrażliwości wszystkich zmysłów (wygląda to tak jakby nasz organizm otwierał się na dopływ nowej stymulacji)

*Berlyne twierdzi, że odruch orientacyjny uzależniony jest od wystąpienia bodźców sygnałowych, które obejmują niespodziewanośc, złożoność , niepewność, niespójność i konflikt

*Odruch orientacyjny wygasa po kilku wystąpieniach jakiegoś bodźca ( wygaszanie to następuje bardzo szybko w przypadku bodźca bardzo prostego, w przypadku bodźca bardziej złożonego wymaga większej ilości powtórzeń)

*Wynika stąd, że reakcja orientacyjna jest związana w pewien sposób z pobieraniem nowych informacji

Mechanizm indukcji ujemnej: polega na tym, że pobudzenie pojawiające się w pewnej okolicy kory mózgowej wywołuje hamowanie pobudzenia w okolicach sąsiednich

*Wskutek tego jednostka jest mało wrażliwa na bodźce kierowane do tych okolic

*Dzięki temu mechanizmowi pobudzenie w korze mózgowej ma charakter zogniskowany, a nie rozlany

Mechanizm zasilania: związany jest z aktywnością układu siatkowatego mózgu (układ ten zbudowany jest z sieci włókien nerwowych)

*Układ siatkowy zawiera włókna pobudzające i hamujące różnego typu, które wywierają zróżnicowany wpływ na korę mózgową

*Cześć wstępująca układu siatkowatego decyduje o wybiórczym pobudzeniu różnych okolic kory ( a tym samym o uwrażliwieniu ośrodków poszczególnych zmysłów na odbiór specyficznych bodźców)

Reakcja obronna: ograniczenie dopływu nieprzyjemnej stymulacji lub spowodowanie ucieczki od tej stymulacji

Habituacja: zmniejszenie wrażliwości na bodźce monotonne, powtarzające się i niewymagające reakcji (zjawisko to dotyczy bodźców o średniej sile)

Podobne prace

Do góry