Ocena brak

Omów dwa główne stanowiska w odniesieniu do tworzenia się wyobrażeń

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

Obrazowe:

* ma swoje korzenie już w filozofii starożytnej, u Platona i Demokryta

*Gł zwolennikami tego stanowiska są Shepard i Kosslyn

*Wyobrażenia tworzone są za pomocą pierwotnego kodu obrazowego (Kosslyn)

*Wedle I wersji st obrazowego wyobrażenia są reprezentacjami analogowymi i holistycznymi, oddającymi ciągłą naturę rzeczywistości, przypominają obrazy rzeczywistych przedmiotów

*Wyobrażane obiekty mają pewną wielkość i położenie w przestrzeni, przyjmują też pewną pozycję

*Kosslyn twierdzi, że reprezentacje umysłowe odpowiedzialne za tworzenie się wyobrażeń dzielą się na dwa rodzaje

-Reprezentacje głębokie – przechowywane są w pamięci trwałej, mają charakter opisów strukturalnych złożonych z twierdzeń, nie są dostępne świadomości, zapis w pamięci trwałej obejmuje związki między cechami stałymi

-Reprezentacje płytkie – podstawą dla nich są reprezentacje głębokie. Dochodzi do konstruowania quasi-obrazu w buforze wzrokowym, a tak skonstruowany obraz staje się dostępny świadomości

*Stanowisko to można określić jako stanowisko analogowe (oddaje ciągłą naturę rzeczywistości)

Abstrakcyjne:

* stanowisko dyskretne, ponieważ zakłada, że reprezentacja tworzona jest w postaci zespołu sądów, czy twierdzeń

*Obrazy pojawiające się w naszej świadomości są jedynie epifenomenami (zjawiska ubocznymi) zjawisk występujących na poziomie głębokim

*Głównymi przedstawicielami tego stanowiska są Anderson i Bower oraz Pylyshyn

*Twierdzenia są reprezentowane w mózgu bez użycia słów

*Wyobrażenia są tworzone na bazie sądów

*Na poziomie głębokim znajdują się sądy, które są podstawą do tworzenia wyobrażeń

*Język sądów jest abstrakcyjny

*Reprezentacja umysłowa jest abstrakcyjną strukturą poznawczą, w której odzwierciedlone są relacje jakie zachodzą między obiektami i wydarzeniami

*Obrazy w wyobraźni są jedynie epifenomenami (nieistniejący obiekt mentalny) – realnie nieistniejącymi zdarzeniami mentalnymi

*Im więcej sądów trzeba rozważyć tworząc wyobrażenie, tym więcej potrzeba na to czasu

*Sądy są niewerbalne i amodalne (odzwierciedla samo znaczenie)

*Sąd: -Jest formą języka myśli, który ma naturę abstrakcyjną, niewerbalną i amodalną (niezwiązaną z żadnym zmysłem),

-Jego istotą jest znaczenie w sensie logicznym i psychologicznym

Podobne prace

Do góry