Ocena brak

OMÓW DEFINICJĘ STANU WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI. JAKIE OKOLICZNOŚCI MUSZĄ BYĆ SPELNIONE ABY MOŻNA BYŁO POWOŁYWAĆ SIĘ NA DZIAŁANIE W STANIE WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI?

Autor /Remigiusz Dodano /01.12.2011

Stan wyższej konieczności, rozumiemy sytuację, gdy dobru chronionemu prawem grozi niebezpieczeństwo, które można odwrócić jedynie poprzez poświęcenie innego dobra. Źródło może być różne: może być wynikiem działania człowieka, ale może być od niego niezależne np. pożar, powódź. Ponieważ działanie w stanie wyższej konieczności polega na poświęceniu innego dobra, aby ratować dobro zagrożone, prawo przewiduje warunki ograniczające pole zastosowania tej instytucji. Warunki te ujmowane są w postaci zasad:

- zasada subsydiarności polega na tym, że powołać się na stan wyższej konieczności można wyłącznie wtedy, gdy niebezpieczeństwa nie da się inaczej uniknąć niż przez poświęcenie innego dobra.

- zasada proporcjonalności, w myśl tej zasady, jeżeli działanie sprawcy polega na poświęceniu dobra o wartości niższej od dobra ratowanego, to z uwagi na przewagę korzyści społecznej przyjmuje się uchylenie bezprawności czynu. Inaczej jest w wypadku, gdy dobro poświęcone ma wartość równą lub większą od dobra ratowanego. Przyjąć wówczas można jedynie uchylenie winy.

- zasada wyłączenia.

Podobne prace

Do góry