Ocena brak

OMÓW DEFINICJĘ OBRONY KONIECZNIEJ. JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY MOŻNA BYŁO POWOŁYWAĆ SIĘ NA DZIAŁANIE W WARUNKACH OBRONY KONIECZNEJ?

Autor /Remigiusz Dodano /01.12.2011

Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli przekroczenie granic obrony koniecznej było wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. Art. 25 kodeksu karnego

Kto działa w obronie koniecznej, odpierając bezpośredni i bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną napastnikowi.Art. 423 kodeksu cywilnego

Podobne prace

Do góry