Ocena brak

Omów czynniki wpływające na wysokość popytu

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Do najważniejszych czynników niecenowych wpływających na zmiany popytu rynkowego zaliczamy: dochody, gusty i preferencje, ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych, przewidywania cen relatywnych, liczbę ludności, efekty naśladownictwa i demonstracji.

Ze strony konsumentów na popyt wpływa:

---Wielkość i struktura oferowanych produktów

---Cechy produktów utożsamiane z ich wartościami użytkowymi

---Działania promocyjne

Ze strony konsumentów na popyt wpływa:

---Wielkość ich dochodów tworzących siłę popytu

---Potrzeby, wymagania, gusty

---Liczba konsumentów tworzących siłę popytu

---Oczekiwania konsumentów co do produktu

---Struktura demograficzna

---Efekty naśladownictwa

Podobne prace

Do góry