Ocena brak

Omów czynniki kształtujące strukturę podmiotową w gospodarce rynkowej

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Gospodarka rynkowa jest systemem bardzo złożonym. Składa się z milionów różnych podmiotów, takich jak: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, administracja państwowa czy władze lokalne.

Podmiotem nazywamy określoną formę organizacji, która podejmuje samodzielne decyzje, kierując się własnym interesem i związanym z tym ryzykiem. Czynnikami kształtującymi strukturę podmiotową są:

a) mechanizm rynkowy – który „rodzi” instytucje, rozwija je, ale jednocześnie nie może bez nich istnieć,

b) instytucje działające w sferach:

- regulacyjnej – stanowienie prawa, czyli instytucje ustawodawcze, wykonawcze, np. Parlament, Rząd; instytucje terenowe: sejmiki samorządowe, rada gminy, rada powiatu,

- realnej – wykonywanie uchwał, zasad, reguł, praw – są to np. przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, banki, urzędy antymonopolowe, organizacje konsumenckie, NIK i inne.

Podobne prace

Do góry