Ocena brak

Omów ceny maksymalne i minimalne

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Cenie maksymalnej regulowanej przez państwo towarzyszy zjawisko niedoboru podaży w stosunku do popytu. Podczas gdy cena maksymalna leży poniżej punktu równowagi wyznaczonego przez mechanizm wolnej konkurencji, to cena minimalna leży powyżej punktu równowagi rynkowej.

Cena minimalna – cena podparta od dołu, jest ona wyższa od ceny równowagi (chroni producenta)

Cena maksymalna – cena podparta od góry. Jest ona niższa od ceny równowagi (chroni konsumenta)

Podobne prace

Do góry