Ocena brak

Omów bezpośrednie mierniki zdrowia

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

a) bezpośrednie mierniki negatywne, tj.:

-wskaźniki zachorowalności,

-wskaźniki chorobowości,

-wskaźniki absencji chorobowej,

-wskaźniki inwalidztwa.

b) bezpośrednie mierniki pozytywne uzyskiwane są na podstawie badań profilaktycznych populacji, dotyczące rozwoju fizycznego, wydolności i sprawności motorycznej dzieci i młodzieży. Niski poziom sprawności i wydolności fizycznej może oznaczać zwiększenie ryzyka różnych chorób zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Pozytywne mierniki zdrowia można tworzyć w oparciu o bardzo różnorodne kryteria stosowane w antropologii. Są one jednak różne dla osób w różnym wieku. W momencie urodzenia najważniejszym miernikiem jest masa urodzeniowa oraz tzw. skala Apgar oceniająca stan tętna, oddechu, napięcia mięśni kończyn, pobudliwość i barwę skóry. Natomiast w wieku dojrzałym pozytywne mierzenia zdrowia jest trudne ze względu na małe zmiany morfologiczne i fizjologiczne, które zachodzą w tym wieku. Można barć pod uwagę takie mierniki jak: sprawność fizyczną, wydolność fizyczną, wskaźniki fizjologiczne (np. spirometryczne), wskaźniki biochemiczne (np. poziom hemoglobiny) oraz funkcjonowanie społeczne i samopoczucie psychiczne.

Podobne prace

Do góry