Ocena brak

Omięk

Autor /Walerian Dodano /27.01.2012

Wygląd: długość 0,8-1 cm. Ten gęsto owłosiony chrząszcz jest dość łatwy do oznaczenia.  

Środowisko: w widnych lasach, na wilgotnych łąkach na tarasach nadrzecznych i w innych podmokłych miejscach.

Występowanie: w całej Europie od niżu po wyższe położenia górskie; na wschód po Syberię.

Liczebność: w odpowiednich biotopach pospolity.

Rozród: samica składa jaja w ściółce liściastej. Po kilku dniach wylęgają się z nich gęsto oszczecone larwy. Przez cały czas rozwoju żywią się rozkładającymi się resztkami roślinnymi. Wiosną po dwóch latach rozwoju larwy przepoczwarczają się w glebie, a w maju pojawia się nowe pokolenie chrząszczy.

Pokarm: aby móc rozkładać trudną do strawienia celulozę omięki korzystają z pomocy symbiotycznych mikroorganizmów. Rozwijają się one w wypustkach jelita. Składane jaja są pokrywane wydzieliną jelitową, z której symbionty przenikają przez osłonki jajowe do wnętrza jaja.

Do góry