Ocena brak

Ołów

Autor /roman Dodano /31.01.2012

Ołów był znany już starożytnym Egipcjanom, lecz na większą skalę użyli go dopiero Rzymianie, któ­rzy wytwarzali zeń rury, doprowadzające wodę do domów. Najważniejszą rudą ołowiu jest galena (błyszcz ołowiu), czyli siarczek ołowiu. Podobnie jak w wypadku cynku, galena jest najpierw zamie­niana na tlenek ołowiu, który następnie redukuje się węglem (koks), grzejąc go w piecu. Na koniec usuwane są zanieczyszczenia: antymon, arsen, cyna, miedź i srebro.
Ołowiu kiedyś używano do krycia dachów i wy­robu rur do instalacji ^wodociągowych. Obecnie zastąpiono go tam lżejszymi i nowocześniejszymi materiałami. Duże ilości ołowiu zużywane są do wyrobu akumulatorów samochodowych, a odpor­ność na działanie kwasu siarkowego sprawia, że jest przydatny w przemyśle chemicznym. Z oło­wiu wykonuje się osłony kabli oraz ekrany zabez­pieczające przed promieniowaniem w laborato­riach i elektrowniach jądrowych. Ołów jest także składnikiem wielu istotnych stopów specjalnych (stop lutowniczy, stopy niskotopliwe).

Podobne prace

Do góry