Ocena brak

Olejna technika

Autor /Pimen Dodano /02.11.2012

Technika mai. polegająca na posługiwaniu
się farbami olejnymi, w których spoiwem
jest gł. olej lniany (rzadziej makowy lub inny); za
podłoże mai. służą najczęściej: drewno, płótno, blacha,
rzadziej papier lub pergamin; t.o. można też stosować
w malarstwie ściennym, chociaż z dużym ryzykiem,
jeśli chodzi o trwałość dzieia.

Farby miesza się i rozrabia z olejem na palecie i następnie nakłada
na płótno różnego rodzaju pędzlami i szpachlami. Rozróżnia
się dwa sposoby malowania: warstwowy,
w którym na zaprawę kładzie się podmalówkę z farb
szybko schnących (farby olejne o mniejszej ilości spoiwa
lub czasem farby temperowe), a na nią wielowarstwowy
nakład barwny, oraz —> alla prima polegający
na kładzeniu farb od razu na zaprawie.

Daw. stosowano
również przezroczyste warstwy wykończeniowe,
jak —> laserunki i —> werniks, który spełniał rolę
powłoki ochronnej. Zaletą t.o. jest trwałość (zależna
jednak od prawidłowego zastosowania techniki), łatwość
uzyskiwania intensywnych, nasyconych barw
i możliwość wprowadzania zmian i poprawek; ujemną
cechą - lekkie żółknięcie obrazów, zwł. na skutek
przechowywania ich w ciemnych pomieszczeniach.

Pierwsze wzmianki o t.o. pochodzą z okresu staroż.;
również w średniowieczu stosowano sporadycznie
farby olejne; w powszechne użycie weszła t.o. w XV w.
w Niderandach, rozpowszechniając się następnie w
innych krajach Europy i wypierając technikę tempery.
Początkowo stosowano metodę warstwową, dzięki
której obrazy odznaczały się gładką, lśniącą powierzchnią.

W okresie renesansu szerokie zastosowanie półkryjących
tonów pozwoliło na wprowadzenie łagodnych
przejść światłocieniowych (—> sfumato), stosowano
również barwne grunty (—> bolus) i podmalówki. W
XVIII w. rozpowszechniła się metoda malowania alla
prima, a jednocześnie obniżył się znacznie poziom techn.,
w rezultacie czego obrazy ulegały szybko zniekształceniom
(ciemnienie kolorów, pękanie i łuszczenie się
farby).

Od XIX w. wielu malarzy eksperymentuje w
zakresie t.o., dodając do farb inne składniki, np. wosk
lub piasek.

Podobne prace

Do góry