Ocena brak

OLĘDRZY

Autor /Izaak Dodano /05.04.2012

Osadnicy przybywający z Fryzji, Nadrenii i Niderlandów płn., lokowani od poł. XVI w. w Prusach Książęcych i Królewskich, zwł. na Żuławach i nad dolną Wisłą, odnoga wielkiego ruchu osadniczego skierowanego także na wybrzeża duńskie i płn.-niemieckie, rządzący się własnymi prawami, wyznający wiarę mennonnicką (odłam anabaptystów), przewyższający zamożnością chłopstwo miejscowe, przez długi czas zachowali własne obyczaje i tradycje.

W XVII-XVIII w. ogólna nazwa osadników-dzierżawców w płn.-zach. Polsce, również Polaków.

Do góry