Ocena brak

OLDENBURG, ks. w płn. Niemczech

Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013

1702-1773 należało do tej gałęzi ks. rodu Oldenburg, która zasiadała na tronie Danii. W 1773 Chrystian VII przekazał O. ros. linii dynastii, ks. Pawłowi Hol-stein-Gottorp, późniejszemu carowi Pawłowi I. Ten z kolei oddał O. linii gottorpskiej w osobie bp. Lubeki Fryderyka Augusta.

W 1777 prowincja ta została podniesiona do rangi księstwa. W 1785 tron objął syn bp. Wilhelm. Ponieważ był chory umysłowo, rządy sprawował jego kuzyn Piotr Fryderyk Ludwik. W 1806 O. zajęły wojska franc. i holend. Ks. Wilhelm i regent opuścili kraj.

W 1807 Napoleon przywrócił rządy Wilhelma, a O. stał się w X 1808 członkiem Związku Reńskiego. Kiedy w 1810 Wilhelm odrzucił propozycję zamiany O. na Erfiirt, Napoleon pozbawił go tronu, przyłączył ks. do Hanoweru, a całość anektował do Francji. O. miał niewielką armię, która w 1808 ograniczała się do bat. piech. W 1810 został on wcielony do 129 franc. ppl. Po wkroczeniu sprzymierzonych do O. utworzono w XI 1813 pp. składający się z bat. piech. liniowej i bat. Landwehry.

Podobne prace

Do góry