Ocena brak

Okresy rozwoju mowy dziecka

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

*Okres melodii,sygnału,apelu-0-1rż,dziecko nie używa słów lecz dźwięków, początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą krzyku którym matka rozpoznaje jego potrzeby. Krzyk jest ćwiczeniem narządu oddechowego podczas którego można dostrzec krótki wdech i znacznie dłuższy powolny wydech, płacz jest traktowany jako zaczątek mowy. Około 2-3miesiąca pojawia się głużenie, jest ono ćwiczeniem narządów artykulacyjnych, w wyniku głużenia powstają dźwięki podobne do samogłosek i spółgłosek np. g,k,r. W drugim półroczu życia dostrzega się gaworzenie które polega na naśladowaniu dźwięków mowy. Dziecko powtarza celowo kiedyś wydane dźwięki. W ośrodkowym układzie nerwowym dziecko dokonuje się kojarzenie, rozpoczyna rozumieć to co do niego mówimy oraz podejmuje próby wymawiania pierwszych wyrazów. Pod koniec 1 roku życia dziecko spełnia proste polecenia, wraz z rozwojem mowy równolegle przebiega rozwój fizyczny dziecka.

*Okres wyrazy,sygnału jednoklasowego-1-2 rok życia. Dziecko używa już wielu samogłosek oprócz nosowych, wymawia znaczną ilość spółgłosek np. p,b,m,t,d,n,t,ś, czasem ć. Trudniejsze spółgłoski zastępuje a grupy spółgłosek upraszcza, charakterystyczne jest tu osiągnięcie części nagłosowej wyrazów tj pierwszej sylaby lub końcowej. Coraz lepiej posługuje się narządem mowy oraz używa nowo poznane słowa. Od ostatnich miesięcy 1 roku życia rozwój mowy postępuje w 4 kierunkach: rozszerzanie zakresu rozumienia słów i wypowiedzi, wzbogacanie używanego słownictwa, opanowywanie struktur gramatycznych i doskonalenie mowy

*Okres zadania-sygnału dwuklasowego, 2-3 rok życia-pojawiają się zdania złożone, poszczególne kategorie gramatyczne, powiększa się słownik, ustala się system fonologiczny. Dziecko wymawia samogłoski z wyjątkiem nosowych oraz spółgłoski: wargowe, wargowo zębowe, środkowojęzykowe, tylnojęzykowe, przedniojęzykowe zębowe i dziąsłowe. Pod koniec tego okresu mogą pojawić się głoski s,z,c. Trudniejsze głoski dziecko zastępuje łatwiejszymi, ważne jest to że dziecko ma świadomość wymawiania głosek chociaż czasem wypowiada je nieprawidłowo. Pod koniec tego okresu pojawiają się zdania a mowę dziecka cechują: zmiękczenia głosek s,z,c, litera r może być wymawiana jako l lub u , zamiast f występuje często x, upraszcza grupy samogłosek w nagłosie bądź śródgłosie wyrazu oraz jest brak końcówek w wypowiadanych wyrazach.

*Okres swoistej mowy dziecięcej-swoistych form językowych-3-7rok życia. W tym wieku dziecko prowadzi już swobodne rozmowy, często w wypowiadanych zdaniach są metatezy-czyli przestawianie głosek a nawet całych sylab np. kołdra-kardła; koniec 4 roku pojawia się głoska r; około 4-5 roku pojawia się szereg głosek dziąsłowych oraz asymilacja czyli upodabnianie. Sześciolatki powinny mieć już opanowaną wymowę. Często występują neologizmy-tworzenie noiwych wyrazów poprzez dodanie do końcówki tematu.

Podobne prace

Do góry