Ocena brak

Okresy rozwoju mowy

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

a) od 0-3 roku życia okres kształtowania się mowy, przedjęzykowy, wypowiedzi jednio i dwu wyrazowe, zdania. Dziecko 3 letnie ma w pełni biernie ukształtowany system fonologiczny, wszystko rozumie wie jak brzmi dane słowo, chociaż nie zawsze potrafi je prawidłowo wypowiedzieć. Ma pełne warunki anatomiczno-fizjologiczne, pełne uzębienie, prawidłowo wysklepione podniebienie, spionizowany język, do przechodzenia z wymowy dziecięcej, na dojrzałą.

b) dziecko 4-5 letnie powinno zasadniczo wypowiadać wszystkie głoski, prawidłowo jednak między dziećmi istnieją różnice indywidualne wynikające z tempa, rytmu i rozwoju. Jeśli dziecko substytuuje głoski, czyli zamiennie trudniejsze na łatwiejsze sz cz dź ż na s c dz z mówimy o artykulacji niedojrzałej i stosujemy na to ćwiczenia dynamizujące. Natomiast, jeśli dziecko deformuje głoski- wymowa między zębowa , przyzębowa, boczna, obustronna, krtaniowa, nosowa, wówczas mówimy o wadzie wymowy, która wymaga interwencji logopedycznej.

c) po 6 roku rozwój artykulacji powinien być zakończony. Mogą zdarzyć się problemy, w artykulacji wyrazów np., kaloryfer, kołdra.

Podobne prace

Do góry