Ocena brak

Określenie płacy indywidualnej

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Gdy posiadamy klasyfikację stanowisk i tabele płac, powstaje problem, co ma określać płacę danego indywidualnego pracownika? Od czego zależeć powinny podwyżki płacowe? Kiedy, za co i o ile powinny rosnąć płace?

Choć rezultaty (osiągnięcia) wydają się najlepszym kryterium, to bierze się również pod uwagę staż, wiek, płeć, stan rodzinny, doświadczenie, cechy osobowości itp. Zwłaszcza zaś wiek i staż pracy.

Jeśli osiągnięcia są, zdaniem wielu menedżerów, najlepszym kryterium płacy to powstaje pytanie: Jakie osiągnięcia – dawne, obecne, przyszłe?

Np. Sportowcy opłacani są często za przeszłe osiągnięcia (piłkarze), co nie jest zbyt logiczne. Lepiej ta sprawa ma się u tenisistów.

Problem polega z reguły na tym, że ludzie pamiętają o swych osiągnięciach a zapominają o porażkach. Kierownicy raczej odwrotnie postrzegają podwładnych. Stąd krok tylko do poczucia niesprawiedliwości, konfliktów i skarg.

Tak więc menedżer musi ciągle pytać siebie:

  • Jaka płaca X-A przedstawia się na tle mojego systemu (zasad) wynagrodzenia?

  • Jakie były ustalenia (obietnice, nadzieje) przy zawieraniu umowy o pracę.

  • Czy jestem w stanie uzasadnić (wybrać) swoje decyzje?

Zdolność uzasadniania (obrony) oraz koherencja (zgodność wewnętrzna) i konsekwencja w przyjętych zasadach wynagradzania – to bodaj najważniejsze elementy zarządzania płacami.

Podobne prace

Do góry