Ocena brak

Określ zakres i podmioty obowiązku alimentacyjnego

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Obowiązek alimentacyjny i odpowiadające mu roszczenia alimentacyjne dotyczą dostarczania przez osoby określone w ustawie środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania (art. 128 kro).

Źródłem obowiązku alimentacyjnego są w zasadzie stosunki rodzinne (pokrewieństwo, przysposobienie i małżeństwo), a obowiązek ten powstaje z mocy prawa.

Osobami uprawnionymi i zobowiązanymi do alimentacji są:

- małżonkowie,

- krewni w linii prostej bez ograniczenia,

- krewni w linii bocznej drugiego stopnia (tj. rodzeństwo),

- osoby związane stosunkiem przysposobienia,

- pasierbowie i ojczym lub macocha.

Obowiązek alimentacyjny obciąża wstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem, jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi (art. 129 § 1). Krewnych w tym samym stopniu obciążą obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym (art. 129 § 2).

Obowiązek alimentacyjny jednego małżonka do dostarczania środków drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa, albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych.

Pełne opracowanie tego pytania powinniście Państwo dokonać w oparciu o treść art. 128 – 144 (1), w tym zwróćcie Państwo na wprowadzony w czerwcu 2009 r. art. 133 § 3 i 144 (1).

Podobne prace

Do góry