Ocena brak

Określ zadania rozrachunku wewnętrznego w firmie

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Rozrachunek wewnętrzny między wydziałami przedsiębiorstwa stanowi istotną funkcje umożliwiającą podnoszenie efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie. Przy centralizacji zarządzania kwestie pomiaru zysku tworzonego w poszczególnych wydziałach firmy nie maja pierwszorzędnego znaczenia.

Przy decentralizacji każdy wydział działa jak samodzielna jednostka ekonomiczna - ośrodek odpowiedzialności. Wówczas niezbędna jest ewidencja kosztów według miejsc ich powstawania dla zapewnienia prawidłowego pomiaru wielkości ekonomicznych, oraz system cen wewnętrznych, od których zależą wyniki ekonomiczne wydziałów oraz konieczny jest pomiar wkładu wydziału w uzyskanie okresowego zysku całej firmy.

Podobne prace

Do góry