Ocena brak

Określ środki trwałe i przedstaw ich rolę w procesach wytwarzania dóbr

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Środki trwałe to środki pracy, których wartość przekracza określoną, znaczną wartość a okres użytkowania ocenia się przynajmniej jeden rok. Prawie każde przedsiębiorstwo użytkuje tego rodzaju aktywa prowadząc działalność gospodarczą.

Za środki trwałe uznaje się stanowiące własność lub współwłasność jednostki gospodarczej:

a)nieruchomości (grunty, budynki, budowle),

b)maszyny, urządzenia i środki transportu,

c)inne przedmioty kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania.

Według klasyfikacji rodzajowej dzieli się środki trwałe na:

a)grunty własne,

b)budynki i budowle,

c)urządzenia techniczne i maszyny,

d)środki transportu,

e)pozostałe środki trwałe.

Podobne prace

Do góry