Ocena brak

Określ cele sporządzania planu finansowo - kosztowego i uzasadnij wybór okresu planistycznego

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Plan finansowo-kosztowy czyli budżet, opracowywany jest na okresy roczne z reguły w podziale na kwartały i miesiące. Jest on zbiorem zadań przyjętych do wykonania w okresie roku gospodarczego i przedstawiony w jednolitej finansowej formie. Główna cechą planu jest wskazanie równowagi ekonomicznej, której utrzymaniu ma być podporządkowana działalność firmy. W dobrze prowadzonej firmie proces planowania trwa nieustannie. W rezultacie zawsze istnieje plan aktualny, który stanowi wzorzec działania i jednocześnie służy do kontroli i oceny wykonywanych zadań

CELE:

a)Ukazanie rezultatów działalności gospodarczej we wszystkich istotnych dziedzinach przedsiębiorczości. Przy tym ważne jest, że plan roczny ukazuje rezultaty oraz wskazuje środki niezbędne do osiągnięcia celu.

b)Określenie wzorców niezbędnych dla oceny wykonania zadań. Działalność gospodarczą prowadzą ludzie. W związku z tym ocena wykonania zadań odnosi się nie tylko do dochodów czy kosztów, lecz także ma na celu ocenę indywidualnej odpowiedzialności osób, którym powierzono poszczególne wycinki działalności.

Podobne prace

Do góry