Ocena brak

Okres zwrotu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.11.2011

Charakterystyka

Okres zwrotu (PP) - to okres, jaki jest konieczny, aby nakłady poniesione na realizację określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego zostały w pełni pokryte korzyściami netto wygenerowanymi przez to przedsięwzięcie. Jednym słowem metoda ta określa, po jakim okresie (latach) zwróci się dana inwestycja.


<math>Okres Zwrotu \frac{1}{stopa Zwrotu} \frac{Naklady Inwestycyjne}{Zysk Netto + Amortyzacja}</math>


Na podstawie samej tej metody nie można zbudować obiektywnego kryterium decyzyjnego, a zaledwie subiektywne. Wtedy okres zwrotu danego przedsięwzięcia (n) porównuje się do wartości progowej - granicznego okresu zwrotu ( ngr )( np. średni okres zwrotu z podobnych przedsięwzięć z tej samej branży).


Jeżeli:

  • n < ngr , przeds. opłacalne
  • n > ngr , przeds. nieopłacalne
  • n = ngr , to o odrzuceniu czy przyjęciu powinny decydować inne czynniki

Długi okres zwrotu dostarcza istotnych informacji:

  • przedsięwzięcie jest mało płynne, gdyż zaangażowane środki będą zamrożone na długi okres,
  • korzyści netto generowane w długim okresie niosą za sobą większe ryzyko niż te osiągane w okresie krótszym, stąd podwyższone ryzyko przedsięwzięć o dłuższym okresie zwrotu.

Zaktualizowany okres zwrotu (DPP - Discount Payback Period) opiera się o przepływ pieniężny netto, a nie zysk netto jako mierniku korzyści netto i uwzględnia zmianę pieniądza w czasie. Metoda ta określa okres czasu, jaki potrzebny jest na to, by wartość bieżąca całkowitych nakładów inwestycyjnych (PVI) została w pełni pokryta ze zdyskontowanych (bieżących) dodatnich korzyści netto (NCF+).


Ogólna interpretacja jest taka sama - w ciągu ilu lat nakłady na inwestycję zwrócą się z wygenerowanych przez nią korzyści netto.


Autor: Aneta Duszkiewicz
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry