Ocena brak

Okres zdania

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

2 – 3 rok życia dziecka. Dziecko zaczyna łączyć wyrazy w zdania. Początkowo są to zdania dwuwyrazowe twierdzące. Potem pojawiają się zdania pytające i rozkazujące. Dzieci najwięcej używają rzeczowników, dotyczące jedzenia, ubrań, pielęgnacji, nazwy osób, czynności fizjologicznych, pozycji i ruchu. Początkowo pojawia się czas teraźniejszy, potem przeszły, na końcu przyszły.

Dziecko popełnia błędy w odmianie przez przypadki i błędy w formach czasownika, osób. Pojawia się kilka przymiotników. Pojawiają się spójniki najczęściej „i”, „a”, złożone współrzędnie zdania, potem podrzędnie. Najwięcej słów przybywa dziecku w 2 – 3 roku życia, dziecko ma już podstawowy system: leksykalny ( podstawowe części mowy, używa liczebników, ale źle), fonetyczny ( wypowiadanie głosek), składniowy ( zna słowa, buduje zdania), morfologiczny (słowotwórstwo).

Podobne prace

Do góry