Ocena brak

Okres zarodkowy a kościec

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Układ kostny powstaje z niezróżnicowanej i multi-potencjalnej tkanki mezenchymalnej. W 3. tygodniu po zapłodnieniu w przednio-bocznej części „przyszłego” tułowia zaczynają się pojawiać pączki tkanek, stanowiące zawiązki kończyn. Zawiązki kończyn górnych pojawiają się o 2-3 dni wcześniej od zawiązków kończyn dolnych. W 4. tygodniu różnicuje się dystalna część kończyny, podczas gdy staw biodrowy pozostaje jeszcze niezróżnicowany. W 5--6. tygodniu część głowowa k. udowej ustawiona jest prostopadle do panewki, ale pozostaje od niej nie oddzielona. W 7. tygodniu różnicuje się część nadpanewkowa, tworząca następnie kość biodrową. W tym czasie część panewkowa jest jeszcze bardzo płytka. Ulega ona następnie pogłębieniu, formując się w półkulę. Pod koniec 7. tygodnia granica pomiędzy częścią panewkową i głowową zbudowana jest z trzech warstw komórek. W części środkowej dochodzi do powolnego zmniejszania gęstości i stopniowej autolizy.

W ten sposób powstaje jama stawowa stawu biodrowego, warstwa maziowa torebki stawowej i wię-zadło głowy k. udowej. Z warstw zewnętrznych tej strefy powstają powierzchnia stawowa głowy k. udowej i torebka stawu biodrowego. Od tego momentu możliwe są pierwsze ruchy w stawie. Od 8. do 9. tygodnia torebka stawowa jest wyjątkowo słaba i luźna 

później. Jest to jedyny okres życia człowieka, w którym zwartość stawu zależy głównie od tkanek miękkich, to jest torebki stawowej i więzadeł. Rallis

McKibbin potwierdzili te obserwacje wykonując badania stawów płodowych i noworodkowych. Wykazali, że we wczesnym okresie płodowym panewka stawu biodrowego obejmuje głowę k. udowej nieomal w całości. Wówczas jest niezmiernie trudno dokonać zwichnięcia stawu biodrowego nawet po przecięciu jego torebki. Następnie, do czasu porodu, panewka staje się coraz płytsza, z apogeum około 40. tygodnia ciąży. Po porodzie ta tendencja ulega odwróceniu i ponownie dochodzi do pogłębiania się panewki.

Ocena konfiguracji przestrzennej panewki w okresie płodowym jest niezwykle trudna. Nie jest możliwa ocena położenia panewki bez precyzyjnego określenia pozycji miednicy w czasie pomiaru (Czubak). Konfiguracja panewki zmienia się względnie w związku ze zmianą pozycji płodu na coraz bardziej zgięciową, natomiast nie zmienia się w stosunku do płaszczyzny czołowej niezależnie od wieku rozwojowego.

 

 

Podobne prace

Do góry