Ocena brak

OKRES PRZEDSZKOLNY OD 3 DO 7 ROKU ŻYCIA

Autor /zofia Dodano /17.03.2011

Rozwój fizyczny:

Rozwój układu nerwowego: *duża pobudliwość nerwowa (zmienność usposobienia) *duża skłonność do płaczu i śmiechu (labilność emocjonalna) *hałaśliwość *szybkie znużenie *płytki sen ponieważ obwodowy i centralny układ nerwowy dopiero stopniowo się rozwija *zwiększa się masa mózgu (7lat – 4/5 mózgu dorosłego) *wzrost pienia mózgowego. W 7-8 roku życia ustalają się równice w budowie poszczególnych warstw kory mózgowej *z rozwojem mózgu wzbogaca się wyższa czynność nerwowa dziecka. Rozwija się proces hamowania, wzrasta stopniowo siła procesów nerwowych.

Rozwój aktywności dziecka jest możliwy dzięki temu, że ruch jego stają się bardziej „dowolne” celowe i zamierzone. *jest mniej gwałtowny i szybki niż w poprzednim okresie, cechuje go względna harmonijność, doskonali się właściwa czynność biegania, będąca wynikiem dobrze opanowanego i zautomatyzowanego procesu chodzenia. *wzrasta długość kroku przy bieganiu. Dziecko 6-letnie biegnie nie tylko szybciej, ale i bardziej harmonijnie dzięki lepszej koordynacji pracy kończyn górnych i dolnych, pochyleniu tułowia i unoszeniu wysoko kolan. *skok u 3-latków przypomina wydłużony krok. *wzrasta umiejętność utrzymania ciała w równowadze dynamicznej. W tym okresie nastąpił dalszy rozwój i doskonalenie się ruchów narzędziowych (praksji), co wpływa na wzrost samodzielności.

*dzieci 3-4 letnie ubierają się i rozbierają samodzielnie przy pomocy dorosłego. Większość 5-latków potrafi samodzielnie się ubrać, ale ma jeszcze trudności z zawiązywaniem i zapinaniem. Ruchy te stają się w pełni zautomatyzowane w 6-7 r. ż. (niezborne ruchowo).

Rozwój muskulatury i kośćca.

Kościec: *szybkość wzrostu jest mniejsza niż w poprzednich okresach i wynosi przeciętnie od 5-7 r. ż. ok.5-7 cm rocznie. *najszybciej dziecko rośnie między 2-3 rokiem, w 5roku wzrost jest dwa razy większy niż w momencie urodzenia. Przeciętny przyrost na wadze wynosi ik.2-3 kg rocznie. Najszybciej rosną kończyny dolne. Zmienia się wygląd: sylwetka bardziej smukła, plaska, zmieniają się proporcje poszczególnych części ciała. *mięsnie odgrywają duża rolę w pracy serca, systemu trawiennego i gruczołów. Do 5 lat przyrost muskulatury jest proporcjonalny do przyrostu wagi. *na początku tego okresu kościec dziecka jest wrażliwy i giętki , krzywizny kręgosłupa nie są jeszcze ustalone, stawy cechuje duża ruchliwość, wiązadła stawowe są słabe i rozciągliwe. W drugiej fazie wieku przedszkolnego zaczyna się proces kostnienia w kościach nadgarstka. *W trzeciej fazie wzmacnia się wydatnie cały kościec i muskulatura oraz ustala się krzywizna kręgosłupa. Ruch mięśni dziecka 6-7 letniego jest już całkiem swobodny, lecz proces włóknienia w obrębie układu kostnego i mięśniowego nie jest zakończony. Zaczynają wytwarzać się zęby.

Mięśnie: *między 5-6 r. ż. występuje szybki wzrost mięśni, których waga stanowi ok.75% wagi całego ciała. Mięśnie dziecka w tym okresie zawierają więcej wody, mniej białka i substancji stałych niż u dorosłego; są delikatne i luźno przyczepione do kości. Następuje często też przyrost układu limfatycznego, jest to też okres występowania chorób zakaźnych.

Rozwój psychiczny: 1. rozwój uczuć i woli (kontakty społeczne) 2. kształtowanie się osobowości 3. rozwój umysłowy.

CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO – to różne choroby zakaźne, takie jak: odra, różyczka, świnka, ospa wietrzna, które przeważnie występują u dzieci i są bardzo zaraźliwe. Prowadzą do uodpornienia organizmu na wirusy lub bakterie, wywołujące daną chorobę i dlatego choruje się na nie tylko raz w życiu. Każda wirusowa choroba może stwarzać zagrożenie powikłaniami, dlatego mimo dobrego stanu dziecka, powinno ono przebywać w domu i okres rekonwalescencji winien być długi. Większość zakaźnych chorób wirusowych powoduje znaczny spadek odporności dziecka i dlatego pociąga za sobą częste zachorowania. Leczenie przyczynowego nie ma, ponieważ nie znamy skutecznych leków antywirusowych. Podajemy dziecku zwiększone dawki Wit. C, środki przeciwgorączkowe i przebywanie w łóżku.

ODRA – choroba wirusowa, źródłem zakażenia jest inne dziecko, przenoszone drogą kropelkową (kaszel, kichanie), po szczepionkach zachorowalność zmniejszyła się. Okres występowania 9-14 dni (stan, w którym dziecko jest już zakażone, ale jeszcze nie ma objawów klinicznych). Największa zakaźność występuje na 5 dni przed wysypką oraz 4 od chwili jej ukazania się. Objawy: gorączka, zaczerwienione oczy, światłowstręt (nieżyt spojówek), katar, ból gardła, kaszel (meczący, suchy) twarz dziecka wygląda jak po trwałym płaczu. Następnie wysypka gruboziarnista, na początku za uszami, na twarzy i szyi, a potem na tułów i kończyny. Śluzówki jamy ustnej są zaczerwienione. Od chwili ukazania się wysypki temp. Opada, dziecko wraca do zdrowia, dzieci z obniżoną odpornością u nich odra ma ciężki charakter. Powikłania: zapalenia ucha, zapalenie krtani, zapalenie płuc, mięśnia sercowego, odrowe zapalenie mózgu. Gdy powraca gorączka należy wezwać lekarza.

RÓŻYCZKA – źródłem zakażenia jest chory człowiek, drogą kropelkową zakażenia, okres wylęgania 14-21 dni, dziecko zaraża się 7 dni przed wysypką. Objawy: umiarkowana gorączka, dobry stan, drobna wysypka, różowa grudkowa na całym ciele, powiększenie węzłów chłonnych potylicznych oraz powiększenie śledziony. Przebieg: lekki, nie wymaga leczenia, u kobiet w ciąży może doprowadzić do zaburzeń np. głuchoty, wady rozwojowe płodu; szczepienia.

ŚWINKA – zakażenie drogą kropelkową, okres wylęgania 16-18 dni. Niemowlęta nie chorują dzięki odporności wrodzonej matki, zakażenie bezobjawowo. U większości dorosłych stwierdza się istnienie przeciwciał. Objawy: gorączka, czasem wysoka, bolesność powiększonych obrzękniętych ślinianek przyusznych, podżuchwowych i podjęzykowych. Twarz jest obrzęknięta. Ból ślinianek, atakuje trzustkę, może być stan zapalny trzustki, zapalenie opon mózgowych, bóle głowy, wymioty, współistnienie zaplenia opon mózgowych; leczenie: paracetamol, środki przeciwbólowe, owijanie szyi watą.

OSPA WIETRZNA – (oraz półpasiec) postać choroby zależy od stanu immunologicznego pacjenta, droga kropelkową, zakażenie 2 dni przed wystąpieniem wysypki. Zakaźność kończy się dopiero gdy wszystkie pęcherzyki przyschną. Okres występowania trwa 14-28 dni (leczenie- pudroderm i mentol); objawy: gorączka, wysypka pojawiająca się rzutami w odstępach co parę godzin.

 

MŁODSZY OKRES SZKOLNY 7-12 R.Ż.

I faza: 7-8 r. ż II faza: 9-10 r. ż. III faza:10-12 r. ż.

ROZWÓJ FIZYCZNY: *kościec dziecka 7-letniego zawiera mniej tkanek chrzęstnych, nie jest w pełni skostniały co powoduje dalszy wzrost i rozwój *organizm dziecka wzmocnił się i uodpornił *rozwój kośćca w tym okresie charakteryzuje się tym, że części jego krzepną, rosną i zmieniają się w różnej kolejności np. między 9 a 11 r. ż. Kostnieje przegub *uzębienie w końcowym okresie staje się prawie pełne (brak zębów mądrości) *coroczny przyrost wynosi w tym okresie 4,5-5,5 cm *przyrost ciężaru ciała i wysokości jest powolny i w zasadzie równomierny. Jedynie na początku (6-7r. ż.) pojawia się „skok” zwany szkolnym.

UKŁAD NERWOWY: *zakończył się wzrost mózgu - u 9latka waży 1300g *następnie proces dojrzewania komórek nerwowych, co przejawia się w rozwoju różnorodnych funkcji mózgu.

MIĘŚNIE: *w 7latka są jeszcze słabo rozwinięte; ogólnie ich masa wynosi 27,2% ciężaru ciała, a u człowieka dorosłego 44,2% *mięśnie są jeszcze słabe to powoduje, że dzieci w tym okresie szybko się męczą *mięsnie duże rozwijają się wcześniej niż drobne, w zabawach ruchowych udoskonaliły się zespoły dużych grup mięśniowych *wzmocniły one działalność układu krwionośnego i oddechowego, ulepszyły się trawienie i przemiana materii, przyczyniły się do rozwoju ośrodka układu nerwowego *w związku z dużą pobudliwością, dziecko wykonuje dużo zbędnych ruchów nie dostosowanych do tempa pracy *szybciej się męczy przy pracach wymagających precyzji *młodszy wiek szkolny charakteryzuje się wewnętrznym rozrastaniem i dojrzewaniem organizmu.

UKŁAD KRWIONOŚNY, ODDECHOWY i HORMONALNY: *serce rozwija się wolniej niż cale ciało *płuca jeszcze nie są w pełni rozwinięte *analizatory wzroku funkcjonują sprawnie jak u dorosłego *w końcu tego okresu zaczynają zachodzić zmiany w gruczołach płciowych i budowie ciała, u niektórych dzieci, zwłaszcza dziewczynek występują już zmiany i objawy dojrzewania.

ROZWÓJ RUCHOWY: *tempo rozwoju cech motorycznych w tym okresie nie jest równomierne *nierównomiernie przebiega tempo rozwoju sił * w wieku 8-12 lat przyrost sił i u chłopców i dziewcząt nie wykazuje dużych różnic; 8-11 r. ż. Dziewczynki są silniejsze niż chłopcy *tempo rozwoju od 8-11 r. ż. Wykazuje niewielkie tylko wahania, najwyższe tempo rozwoju można zaobserwować w wieku 10 lat *cecha …….. wykazuje najwyższe tempo rozwoju w wieku 8-11 lat *wytrzymałość chłopców jest słabsza *dzieci w wieku 9-12 lat łatwo i szybko opanowują nowe nawyki ruchowe.

 

OKRES DORASTANIA 12-18 R.Ż.

Dziewczęta I: 10-11 II:12-16 III: 17-20

Chłopcy I: 11-13 II: 14-17 III: 18-21

*zmienne przyspieszenie tempa rozwoju w porównaniu z okresem poprzednim *intensywny przyrost u dziewczynek pomiędzy 11,6-13,6, 14,6 r. ż. *tempo wzrostu dziewczynek jest dwa lata wcześniejsze niż u chłopców *wzrost chłopców najintensywniejszy pomiędzy 13,6 i 15,6 r. ż. *ciężar ciała wzrasta u dziewczynek między 14-15 r. ż. U chłopców między 15-16 r. ż. *skok pokwitaniowy jest stały i występuje u wszystkich dziewcząt, skok w zakresie podściółki tłuszczowej jest większy u dziewcząt natomiast przyrost siły mięśni u chłopców *dysproporcje w sylwetkach, zbyt długie kończyny, co odbija się na ruchach i zręczności – pojawienie się drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych;

Zmiana proporcji twarzy: *wydłużenie nosa, dolnej części twarzy *zwiększenie tchawicy; u chłopców: rozrost kości barkowych, pojawienie się zarostu na twarzy, mutacje głosu; * u Ubu płci pojawienie się owłosienia łonowego i pod pachami *układ kostny rozwija się szybciej niż mięśniowy powodując bóle mięśniowe *między 12 a 16 rokiem życia notuje się wyraźny wzrost ciężaru i objętości serca co wpływa na zwiększenie ciśnienia krwi, rozrost rozmiarów Komorek nerwowych i różnicowanie się ich funkcji, powstanie nowych włókien i ich specjalizacja powoduje chwiejność nerwową *wzmożone procesy wydzielania gruczołów dokrewnych *wzmożona działalność wydzielniczych skóry – silne pocenie *rozwój płciowy u dziewcząt jest wcześniejszy niż u chłopców *u dziewcząt pojawienie się pierwszej miesiączki w 13, 14 r. ż., rozwój piersi *u chłopców polucje między 13 a 16 r. ż.

 

 

 

 

Podobne prace

Do góry