Ocena brak

Okres napoleoński

Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011

RZĄDY DYREKTORIATU

Po oddaleniu dyktatury jakobińskiej Francja stała się pod rządami Burżuazji. Nad interesami czuwała konstytucja z 1759 r, która zastrzegła prawa wyborcze ludziom zamożnym, gwarantowała wolności prywatnej. Władza ustawodawcza należała do 2 izb: niższej Rady Pięciuset i wyższej Rady Starszych. Pięcioosobowy Dyrektoriat pełnił władze wykonawczą. W 1759 stanął on w poważnych trudnościach. Doszło wtedy do rozruchów głodowych w Paryżu, próby wywołania powstania przez monarchistów, wzrostu cen żywności, nasilenie głodu i spekulacji co wywołało niezadowolenie. Burżuazja oczekiwała od Dyrektoriatu przeciwstawienia się niebezpieczeństwu zagrozajacego monarchistom i jakobinom. Powstały tajne kluby jakobinów i monarchistów, którzy liczyli na poparcie ludności niezadowolonej z rządów dyrektoriatu. W 1799 r. Powstał spisek w celu przygotowaniu przejęcia władzy przez wojsko. Do spisku należał generał Napoleon Bonaparte.

ZAMACH STANU NAPOLEONA BONAPARTEGO

W 1799. r 9-10 listopada Bonaparte posługując się groźbą powstania ludowego uzyskal władzę nad wojskami. Bonaparte został mianowany dowódcą paryskiego okręgu wojskowego, dzięki któremu rozwiązał Radę Pięciuset co dało koniec istnienia Dyrektoriatu. Władza znalazła się w rękach Bonapartego, co oznaczało, że rewolucja została zakończona.

RZĄDY KONSULATU

Po zamachu stanu Francja otrzymała nową konstytucję , która wprowadziła rządy trzyosobowego konsulatu. Władza została przekazana w ręce pierwszego konsula którym był Napoleon Bonapartego. Miał on prawo wysuwania projektu ustaw, prawo nominacji do ciał kolgialnych na stanowiska ministrów i ambasadorów.Reformy wew. konsulatu.

-powstanie władzy centralnej, którą tworzyli prefekci, podprefekci, merowie.

-powstanie aparatu policyjnego

-sprawował on władze nad życiem publicznym i prywatnym obywateli.

-wydawanie prasy "Monitor"

-powstanie sadów, gminy, trybunałów

-powstanie trybunału kasacyjnego

-powstanie Banku Francji

-poprawienie systemu gospodarki

-kodyfikacja prawa

-powstanie kodeksu karnego. Handlowego, cywilnego zwanego kodeksem Napoleona.

KODEKS CYWILNY 1804

(zwany Bonapartego)Obejmował on ponad 2 tys. Artykułów podzielonych na trzy księgi. I- o osobach, II- o majątkach i róznych rodzajach własności, III- o różnych sposobach nabywania własności. Kodeks ten gwarantował wolnośc osobista, aolnośc wyznania i równości wobec prawa. Zabezpieczał ochronę własności prywatnej i swobode działalności gospodarczej.

POLITYKA ZAGRANICZNA

Prowadzona była pod znakiem wojen. W 1800 r teren W bitwie pod Marengo Francuzi pokonali Austriaków i odzyskali Mediolan . Francja pod Hohenlindem pokonała Austrię która była zmuszona do podpisania zawieszenia broni i zawrzeć pokój w lutym 1801 r w Luneville. Na rzecz Francji przypadły terytoria Rzeszy na lewym brzegu Renu.Podpisanie pokoju z Anglią w Amiens. Warunki pokoju były korzystne dla Francuzów. Odzyskali oni wszystkie posiadłości kolonialne. Pokój pozwolił Bonapartemu na skoncentrowanie się na planach wew. państwa. Ważną decyzja Bonapartego było wprowadzenie dziedzicznego cesarstwa.

KORONACJA NAPOLEONA NA CESARZA FRANCUZÓW

W 1804 ROKUKoronacji dokonał papież Pius VII 2 grudnia 1804 roku w Paryżu. Napoleon łączył tradycje z porządkiem społecznym. Na dworze cesarza przywrócono tytuł szlacheckie- książąt , hrabiów, baronów. Otrzymywali je ludzie zasłużeni i oddani Napoleonowi, członkom rodziny cesarza. Pozwolił on na powrót emigrantów wywodzących się ze starych rodów arystokracyjnych, Z członków swojej rodziny stworzył ogromną dynastię.

HEGOMONIA FRANCJI W EUROPIEWOJNA Z AUSTRIĄ .........I PRUSAMI 1806 ROK.

W 1805 R DOSZŁO DO BITWY do Austerlitz zakończoną klęską Austriaków i Rosjan. Cesarz Franciszek I musiał prosić o pokój , który podpisano w Bratysławie. Austria oddała Francji Wenecje , Istrie i straciła wszelki prawa do rzeszy.W latach 1806-1807 armia napoleońska toczyła walkę z czwarta koalicja która stoczyła się w 1806 roku w zwycięskich bitwach po Jena i pod Auerstedt. Armia zajęła Berlin.

POSTAOWIENIA POKOJU W TYLŻY 7 LIPCA 1807 ROK.

Wojna nazwana przez Napoleona "wojna Polską" zakończyła się podpisaniem z care Aleksandrem I pokoju.-Prusy traciły ziemie leżące na zachód od łaby, z których powstało Królestwo Westfalii.-Gdańsk otrzymał status wolnego miasta-Rosja otrzymała obwód białostocki i zdecydowała się współdziałać z Francją przeciw Anglii. -utworzenie Księstwa Warszawskiego z ziem zagarniętych przez króla pruskiego podczas drugiego i trzeciego rozbioru.-Prusy utraciły ponad połowę terytorium i polowe ludności-władzą nowego państwa został wnuk Augusta III-księstwo Warszawskie było najbardziej wysuniętym ośrodkiem wpływu w środkowowschodniej części Europy

WPŁYWY POLITYCZNE NAPOLEOŃSKIEJ

Francji -utworzenie związku Reńskiego pod protektoratem Francji-powstanie królestwa Włoskiego pod berłem Napoleona-królestwo Neapolu pod władza Józefa Bonapartego-włączenie do Francji Toskani Rzymu-uzależnienie Hiszpanii Portugalii i Holandii

WOJNA AUSTRIACKA W 1809 RW 1809 R Austria wystąpiła przeciwko Napoleonowi. Pokonana w lipcu 1809 r w bitwie od Wagram musiała podpisać pokój wiedeński. By trwale związać Austrię z Francją Napoleon poślubił córkę cesarza Franciszek I- Marie Luizę.

BLOKADA KONTYNENTALNA

Doszło do niej przez to że Anglia nie chciała uznać że Francja jest u szczytu potęgi i ma przewage w Europie. Celem blokady było zniszczenie angielskiej potęgi ekonomicznej przez pozbawienie Anglików źródeł surowców, żywności oraz rynków zbytu.

Podobne prace

Do góry