Ocena brak

Okres i wzory - definicja

Autor /Tom Dodano /04.10.2011

Okres – najmniejszy podział czasu po którym się dane zjawisko dokładnie powtarza s- jednostka okresu częstotliwośćilość obrotów na dany czas

W ruchu jednostajnym po okręgu wartość prędkości jest stała a nieustannej zmianie ulega kierunek wektora prędkości.

W=2IIV w=f:t w=2II:T

T=t:r T=1:l

l=r:t l=

V=s:t V=2IIr:T V=wr

F=MA F=mV2:r F=mw2r

F=mVr

Fr=mgtgL Fr=tgLf:mg

II - pi

L-CZESTOTLIWOSC

Podobne prace

Do góry