Ocena brak

OKRES DORASTANIA - Światopogląd młodzieży

Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011

Właściwe tworzenie się światopoglądu występuje na ogół w końcowej fazie okresu dojrzewania. Młodzież usiłuje powiązać zdobytą wiedzę o rzeczywistości w sensowną całość, stara się znaleźć swój własny stosunek do wartości. Światopogląd to nic innego, jak żywa wizja świata każdej jednostki, jej potoczna wiedza o świecie.

Na tworzenie się umysłowej reprezentacji świata u młodzieży ma wpływ ma wpływ czas historyczny tzn. zdarzenia atmosfera. A także czynniki osobowościowe tj.: styl umysłowości poczucie osobistej kompetencji życiowej czyli konkretne umiejętności i poczucie ich posiadania, indywidualne doświadczenia życiowe oraz płeć. Za charakterystyczną cechę dorastającej młodzieży uważa się idealizm młodzieńczy.

Postawy światopoglądowe młodzieży ulegają procesom ewolucji. w miarę dorastania młodzież traci wiele swojego radykalizmu, bezkompromisowej postawy i nieprzejednanego krytycyzmu. W wieku 17, 18 lat młodzież staje się w swych poglądach bardziej liberalna i tolerancyjna, bardziej elastyczna w poglądach moralnych. Wraz z wiekiem wzrasta uznawanie wartości przyjętych przez świat dorosłych.

Podobne prace

Do góry