Ocena brak

OKRES DORASTANIA - ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY

Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011

Na podłożu dojrzewania płciowego rozwija się potrzeba seksualna, która wyraża się stanem ogólnego pobudzenia i z czasem przyjmuje formę dążenia ku osobie płci przeciwnej. Potrzeba ta zaznacza się z większą siłą u chłopców niż u dziewcząt, przy jednoczesnym dużym zróżnicowaniu indywidualnym. W tym okresie rozwijają się także intymne przyjaźnie między rówieśnikami tej samej płci. Przyjaciele dobierają się na zasadzie podobieństwa psychicznego. Ponadto zarówno chłopcy jak i dziewczęta, jak i chłopcy kierują uczucia ku osobą dorosłym tej samej płci. Zjawisko to przyjmuje formę adoracji u dziewcząt, a postaci kultu bohatera u chłopców. W tym okresie popęd seksualny jest realizowany masturbację, która częściej występuje u chłopców niż u dziewcząt.

Następnym etapem jest gwałtowne obdarzenie uczuciem płci przeciwnej.

W drugiej fazie okresu dorastania rozluźniają się więzi z osobami tej płci, natomiast tworzą się przyjaźnie heteroseksualne . Dziewczęta wybierają przyjaciół na zasadzie podobieństwa psychicznego; chłopcy czynią podobnie, ale uwzględniają również cechy fizyczne dziewczyn. Pojawiają się pierwsze miłości tzn.. miłość szczenięca, dla której ważniejsze jest samo kochanie niż obiekt uczucia. Potem pojawia się miłość romantyczna, która prowadzi do idealizowania osoby obdarzonej uczuciem. Formą aktywności seksualnej w kontaktach rówieśniczych płci przeciwnej jest necking i petting .

Podobne prace

Do góry