Ocena brak

OKRES DORASTANIA - ROZWÓJ MOTORYCZNY

Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011

Okres dorastania prowadzi do osiągnięcia nowego poziomu w rozwoju motorycznym. Przynosi zakończenie naturalnego rozwoju ruchowego, uwarunkowanego prawami natury, prowadzi do ostatecznego zróżnicowania typu motorycznego w zależności od płci oraz ukształtowania się indywidualnego stylu ruchowego i modelu aktywności ruchowej.

W pierwszej fazie dorastania następuje destrukturalizacji uprzedni ukształtowanej i doprowadzonej do swoistej doskonałości dziecięcej.

W fazie drugiej na nowo dokonuje się strukturalizacja motoryczności, zróżnicowanej pod względem płci i zindywidualizowanej. Powraca płynność dynamika i dokładność ruchów. Zaznacza się wyraźnie dymorfizm płciowy w rozwoju motorycznym: ruchy dziewcząt są bardziej płynne, elastyczne i precyzyjne, u chłopców zaś zaznacza się wzrost siły. Widoczny stają się różnice indywidualne w motoryce dorastających, co jest uwarunkowane indywidualnym tempem dojrzewania.

Podobne prace

Do góry