Ocena brak

OKRES DORASTANIA - DOJRZEWANIE BIOLOGICZNE

Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011

Charakterystyczne dla początku dojrzewanie jest pojawienie się zmian natury fizjologicznej, które jednocześnie sygnalizują rozpoczęcie się dojrzewania pod kontem sfery biologicznej. W fazie pokwitania pojawiają się pierwszorzędne i drugorzędne cechy płciowe . U dziewcząt występują takie pierwszorzędne cechy płciowe takie jak powiększanie się narządów płciowych oraz pojawienie się miesiączkowania, które oznacza rozpoczęcie dojrzewania komórek jajowych.

U chłopców także powieszają się narządy płciowe oraz rozpoczyna się produkcja spermy. Drugorzędowe cechy płciowe dotyczą pojawienia się u obu płci owłosienia łonowego i pachowego oraz zmian kształtu i proporcji różnych części ciała. Dziewczętom powiększają się piersi, u chłopców zaś pojawia się zarost i zmiany wysokości głosu. Ponadto u obu płci obserwuje się tzw. skok pokwitaniowy, objawiający się szybkim wzrostem ciała. U dziewczynek skok powstaniowy zaczyna się ok. dwa wcześniej i jest mniej nasilony niż u chłopców.

Zmiany w budowie ciała postępują od dolnych części ku górnym i od położonych najdalej ku znajdującym się najbliżej osi ciała. Jednocześnie rozrastają się Miśnie, narządy w jamie brzusznej oraz serce. Zmienia się twarz. Zmiany w dojrzewaniu fizycznym zależne są od czynników socjoekonomicznych.

Fazę biologiczną kończy osiągnięcie bionicznej dojrzałości: zdolności do dawania życia.

Podobne prace

Do góry