Ocena brak

OKRĄGŁY

Autor /Izaak Dodano /05.04.2012

Okrąglak pop. nazwa kościoła ewangelicko-augsburskiego w Warszawie; wzniesiona w 1777-79 przez Szymona Bogumiła Zuga pierwsza w Polsce i najmonumentalniejsza w Warszawie budowla wcźesnoklasycystyczna, w kształcie rotundy krytej kopułą. Używany też jako sala koncertowa (występował tu m.in. Chopin); wypalony w 1939, odbudowany w 1949-57.

Okrągłe głowy, ang. Roundheads, członkowie a. stronnicy partii parlamentarnej w ang. rewolucji 1640-60, nazywani tak od purytańskiego obyczaju krótkiego strzyżenia włosów, podczas gdy Kawalerowie (tj. rojaliści) nosili długie loki; nazwa powstała prawdop. pod koniec 1641.

Okrągłe zdania eleganckie potoczyste banały, frazesy. ; Okrągły rok zob. Rok. Okrągły Stół, wg jednej z wersji legendy arturiańskiej (zob. Artur) zrobiony przez Merlina w Karduelu dla Uthera Pendragona, który dał ów stół królowi Leodegrance'owi z Kameliardu; król zaś ofiarował go jako podarunek ślubny, wraz ze stu rycerzami, Arturowi, gdy ten wziął za żonę Guineverę, córkę Leodegrance'a. Stół był okrągły, aby wykluczyć wszelkie spory o pierwszeństwo miejsc między 150 rycerzami, którzy przy nim zasiadali.

Na zydlu każdego z rycerzy złotymi literami wyryte było imię tego, który miał je zajmować, ale jeden zydel, zw. Niebezpiecznym Miejscem, ang. Siege Perilous a. The Perilous Seat, był zarezerwowany dla rycerza, któremu było przeznaczone znaleźć św. Graala. Każdemu innemu, który by tam siadł, groziła natychmiastowa śmierć. We właściwym czasie na zydlu pojawiło się imię Galahada, syna Lancelota.

Pierwsza wzmianka o Stole jest znana w Roman de Brut Roberta Wace (1155), a dokładne szczegóły legendy przynosi Le Morte Darthur (ok. 1469) Thomasa Malory. Okrągły Stół symbolizuje zasadę, że wszyscy rycerze mają być sobie równi, choć współzawodnictwo w ustalaniu swego prestiżu prowadziło do hierarchizacji elity rycerskiej.

Rycerze Okrągłego Stołu. Do najsławniejszych z nich należeli: Lancelot, Tristram (Tristan), Lamerok - najdzielniejsi; Galahad - wzór czystości obyczaju; Gawain - najdworniejszy; Gareth- o wielkich rękach; Palamedes - Saracen, „Niechrzczony"; Kay - brutalny samochwał; król Marek; Modred (Mordred) - zdrajca.

Konferencja Okrągłego Stołu między przedstawicielami różnych partii (a. poglądów) polit., często pochodzącymi z różnych krajów, na której zakłada się z góry, że wszelkie spraWy kontrowersyjne omawiane będą w atmosferze przyjacielskiej, z najlepszą dobrą wolą. Nazwa, przejęta z legendy arturiańskiej, podkreśla równe znaczenie wszystkich uczestników. Nazwa przyjęła się w życiu polit. od prywatnej konferencji w domu Sir Williama Harcourta, 14 I 1887, zwołanej w celu likwidacji rozłamu partii liberalnej, wywołanego przez irlandzką politykę Gladstone'a.

Podobne prace

Do góry