Ocena brak

Okostna i ochrzęstna

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Powierzchnia istoty kostnej nigdzie nie występuje „nago". Przeważna część powierzchni kości pokryta jest okostną (periosteum). błoną włóknistą, silnie unaczynioną i unerwioną, która bez większego trudu daje się oddzielić od swego kostnego podłoża.

Badanie mikroskopowe dozwala rozeznać w okostnej dwie warstwy: warstwę zewnętrzną, włóknistą, i warstwę wewnętrzną, rozrodczą. Od warstwy zewnętrznej włókna (Sharpeya) odgałęziają się łukowato i wnikają w kość. Dzięki temu okostna, jak również więzadła i ścięgna promieniujące w nią ściśle łączą się z kością. Włókna okostnej (a także ochrzęstnej) nie przebiegają bezplanowo, przeciwnie — mają określony przebieg, który odpowiada architektonice przylegającej kości. Grubość okostnej jest różna w różnych miejscach w zależności od tego, czy ścięgna mięśni przyczepiają się do niej, czy też nie. Warstwa wewnętrzna. rozrodcza, jest bogatsza w składniki komórkowe od zewnętrznej. W okresie rozwoju kości zawiera ona komórki kości o-twórcze (osteoblasty). Tworzą one swoistą część okostnej, natomiast warstwa włóknista występuje również w innych osłonkach łącznotkan-kowych. Gdy kostnienie się kończy, komórki kościotwórcze giną, a występują znowu tylko wtedy, kiedy (np. po złamaniu kości) wytwarza się nowa istota kostna. Między złamanymi końcami kości powstaje wtedy kość w nadmiarze, tzw. kostni na, czyli guz kostninowy (callus).

W okostnej przebiega wiele naczyń krwionośnych i chłonnych oraz nerwTów. Bogate czuciowe unerwienie okostnej powoduje wielką boles-ność w razie uderzenia o kość, np. o brzeg przedni kości piszczelowej. Większe naczynia krwionośne leżą w zewnętrznej, włóknistej warstwie, delikatniejsze rozgałęzienia — w warstwie wewnętrznej. Naczynia krwionośne i chłonne okostnej łączą się z naczyniami biegnącymi w kanałach odżywczych1 i kanałach osteonu2. Widzimy więc, że rola okostnej jest wieloraka: służy ona za ochronę kości, do jej odżywiania i wreszcie jest czynnikiem rozwoju i regeneracji kości.

Części chrzęstne kośćca z wyjątkiem chrząstek stawowych pokrywa jędrna, włóknista błona podobna pod względem budowy do okostnej, zwana ochrzęstną (perichondrium). Daje się ona również bez trudu oddzielić od przylegającej chrząstki. Znaczenie ochrzęstnej dla chrząstki jest takie samo jak okostnej dla kości. W czasie rozwoju kośćca w miejscach, w których chrząstka przekształca się w kość, ochrzęstna zamienia się w okostną.

Podobne prace

Do góry