Ocena brak

Okolice szyi

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Szyję dzielimy na okolicę przednią, czyli szyi właściwą (regio colli). i tylną czyli okolicę karkową (regio cewicalis posterior s. regio nuchahs). Skośnie przez całą szyję przebiegająca okolica most ko w obojczykowo-sutkowa {regio sternocleidomastoidea), prawa i lewa, dzieli okolicę szyi właściwą na okolicę przednią szyi (regio certncahs anterior), nieparzystą, i okolicę boczną szyi (regio cer-uicalis lateralis), parzystą: granice pierwszej tworzą obustronne mięśnie mostkowo--obojczykowo-sutkowe i dolny brzeg żuchwy, granice drugiej — m. mostkowo-obojczy-kowo-sutkowy, przedni brzeg m. czworobocznego i brzeg górny obojczyka. Okolice te nazywamy również trójkątami szyi, przednim i bocznym. Okolica pośrodkowa szyi (regio cervicalis mediana0), nieparzysta, ograniczona jest z obu stron brzegami bocznymi mięśni mostkowo-gnykowych; stanowi ona część okolicy przedniej szyi i składa się z kilku mniejszych okolic. Oprócz powyższych pośrodkowo położonych okolic odróżniamy: trójkąt podżuchwowy (trigonum submandibu-lare). trójkąt tętnicy szyjnej (trigonu m carot i cum), d ó ł n a d o b o j c z y k o w > mniejszy (Jossa supraclaricularis minor) i trójkąt łopatkowo-obojczykowy (trigonum omoclariculare), zwany też dołem na do bo j c zy ko wy m większym (fossa supraclaricularis major).

Podobne prace

Do góry