Ocena brak

Okolice klatki piersiowej

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Do okolic klatki piersiowej (regiones pectorales) zaliczamy: nieparzystą środkową okolicę mostkową (regio stemalis*)\ symetryczne okolice: obojczykową (regio claricularis*), podobojczykową (regio infraclaińcularis), sutkową (regio mamma-ria), pachową (regio axillans) i podsutkową (regio inframammaria*) oraz okolicę boczną klatki piersiowej (regio pectoris lateralis).

Poza powyższym podziałem okolic klatki piersiowej wprowadzono kilka linii pionowych, które razem z poziomo biegnącymi żebrami pozwalają na dokładne określenie położenia narządów lub ich części w rzucie na klatkę piersiową.

Pionowe linie określające okolice klatki piersiowej: l) linia poś-rodkowa przednia (linea mediana anterior), biegnie w płaszczyźnie pośrodkowej ciała z przodu, nieparzysta, 2) linia mostkowa (linea sternalis), wzdłuż bocznego brzegu mostka, parzysta; 3) linia przymostkowa (linea parasternalis), w połowie odległości między poprzednią i następną, równoległa do nich, parzysta; 4) linia sutkowa albo środkowoobojczykowa (linea mammillaris s. medioclavicularis)} biegnie przez brodawkę sutkową, parzysta; 5) linia pachowa środkowa (linea axil-laris media), przez najwyższy punkt dołu pachowego, parzysta; 5a) linia pachowa przednia (linea axillaris anterior), przez przedni fałd pachowy; 5b) linia pachowa tylna (linea axillaris posterior)t przez tylny fałd pachowy; 6) linia łopatkowa (linea scapularis), biegnie przez dolny kąt łopatki, gdy ramię jest opuszczone, parzysta; 7) linia pośrodkowa tylna (linea mediana posterior), biegnie w płaszczyźnie po-środkowej ciała z tyłu. nieparzysta. Niektórzy autorzy odróżniają poza tym parzyste linie: 8) przykręgową (linea paravertebralis) oraz 9) międzyłopatkową (linea in-terscapularis*;.

Podobne prace

Do góry