Ocena brak

Okolice ciała ludzkiego

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Na powierzchni ciała odróżniamy poszczególne pola. które anatomia nazywa okolicami ciała (regiones corporis). Granice ich określa głównie zrąb kostny, częściowo również układ mięśniowy. Okolice te mają niemałe znaczenie praktyczne dla topografii powierzchni ciała i narządów wewnętrznych nimi objętych, głównie zaś dla trzew.

Zasadnicze zróżnicowanie ciała ludzkiego obejmuje głowę (caput), szyję (collum), tułów (truncus) i dwie pary kończyn (membra), górną i dolną. W skład tułowia wchodzą: klatka piersiowa (thoraz), grzbiet (dorsum), brzuch (abdomen) i miednica (pelvis) wraz z jej dnem. które na swej skórnej, zewnętrznej powierzchni stanowi okolicę k i oczo w ą (regio perinealis).

Każda z powyższych części ciała na swej powierzchni dzieli się znowu na okolice mniejsze.

Podobne prace

Do góry