Ocena brak

OKAZOWAĆ

Autor /Izaak Dodano /05.04.2012

Dawn. pokazywać, ujawniać, prezentować, manifestować.

Okazowanie w dawnej Polsce parada, przegląd, łac. lustratio, coroczny popis wojenny szlachty jako stanu rycerskiego, połączony z krótkimi ćwiczeniami gotowości wojsk, jako pierwszej powinności szlacheckiej, nakazywany przez sejmy od 1545.

Do góry