Ocena brak

Ojcowski Park Narodowy - ZWIERZĘTA

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Fauna parku jest bardzo bogata. Dotychczasowe badania wskazują na bytowanie na jego terenie około 5500 gatunków zwierząt; ogólną zaś ich liczbę szacuję się na 12000 gatunków. Spośród ssaków występują takie jak: borsuk, orzesznica, gronostaj oraz introdukowany w 1985r. bóbr. Do najciekawszych ssaków należą nietoperze, z których wiele zimuje w tutejszych jaskiniach.

Z 15 obserwowanych gatunków nietoperzy, zwraca uwagę osiągający tu północny kres swego występowania nocek orzęsiony. Wśród ptaków stwierdzono 134 gatunki m.in.: żyjącego głównie w górach pluszcza. Najliczniej reprezentowany i najbardziej urozmaicony jest świat owadów, liczący około 4600 gatunków, w tym m.in. 1700 gatunków chrząszczy, ponad 950 gatunków błonkówek i 1075 gatunków motyli.

Podobne prace

Do góry