Ocena brak

Ojcowski Park Narodowy - POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, HISTORIA

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Ojcowski Park Narodowy jest położony w południowej części kraju, w województwie małopolskim, w odległości 16 km na północ od Krakowa, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Park obejmuje doliny dwu niewielkich rzek - Prądnika i Sąspówki oraz przyległe fragmenty wierzchowiny jurajskiej.

Po zatwierdzeniu projektu przez Państwową Radę Ochrony Przyrody, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956r. został utworzony (wówczas jako szósty w Polsce) Ojcowski Park Narodowy o powierzchni 1570,59ha. Pod względem administracyjnym cały obszar Parku stanowi jeden Obwód Ochronny "Groty", w skład którego wchodzi 5 obchodów - Jamki, Korytania, Bukówki, Złota Góra i Pieskowa Skała. Po zmianach administracyjnych wprowadzonych z dniem 1 stycznia 1999r. teren Parku znalazł się w województwie małopolskim, w powiecie ziemskim krakowskim, na terenie czterech gmin:

. Skała - 1198,23ha - 63,4% powierzchni OPN

. Jerzmanowice-Przeginia - 88,05ha - 4,5%

. Wielka Wieś - 118,85ha - 6,3%

. Sułoszowa - 484,87ha - 25,6%

Park posiada otulinę, rozciągającą się na obszarze pięciu gmin, tj. gmin wymienionych wyżej oraz gminy Zielonki. Z powierzchni 7000ha z 1981r. uległa niewielkiemu zmniejszeniu do 6777ha z związku z nowelizacją.

Obecnie powierzchnia Ojcowskiego Parku Narodowego wynosi 2145,62ha.

Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika sięgają początków XIX w, i wiążą się z pierwszymi badaniami prowadzonymi na tym terenie. Odkryto tu wówczas wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt oraz dokonano naukowej eksploracji jaskiń. Oprócz tego Park stał się tematem reportaży i wspomnień oraz natchnieniem dla wielu artystów i poetów. Piękno Doliny Prądnika, bogata fauna i flora, interesująca przeszłość archeologiczna skłaniały licznych przybyszów do objęcia ochroną tego zakątka ówczesnego Królestwa Kongresowego, nazywanego nawet "Polską Szwajcarią".

Podobne prace

Do góry