Ocena brak

Ogrzewanie

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

Gdy spada temperatura naszej skóry, czujemy chłód, lecz spadek temperatury naszego ciała może być dla nas niebezpieczny. Dlatego w większości stref klimatycznych ogrzewanie mieszkań jest niezbęd­nym warunkiem zarówno komfor­tu, jak i zdrowia mieszkańców.
W wielu jeszcze domach pokoje ogrzewa się piecami kaflowymi lub innymi, w których spalane jest paliwo stałe, jak węgiel, koks lub nawet drewno. Aż do XX wieku był to najpowszechniejszy sposób ogrzewania pomieszczeń. W pierwszej połowie obecnego stu­lecia w bardziej rozwiniętych państwach zaczęły upowszechniać się gaz i energia elektryczna. Szyb­ko stały się tam najczęściej stosowanymi w ogrzewnictwie nośnikami energii. Łatwo docenić prze­wagę pieców gazowych lub elektrycznych nad tradycyjnymi węglowymi - można je w dowolnym momencie włączyć bądź wyłączyć, mogą być rów­nież wyposażone w regulujące wysokość tempe­ratury termostaty.

Podobne prace

Do góry