Ocena brak

Ograniczony mechanizm rynkowy

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Ograniczony mechanizm rynkowy pojawia się w sytuacji, gdy ceny podlegają usztywnieniu tak, że nie mogą one elastycznie usuwać nadwyżek i niedoborów. Sytuacje takie zachodzą w przypadku m.in. ingerencji państwa w procesy ekonomiczne (np. polityka podatkowa, subwencje, dotacje, ustalanie administracyjnie cen na wszystkie bądź niektóre towary, ustalanie pułapów zmian cen itd.). Inny przykład to monopolizacja gospodarki, kiedy to jeden, duży podmiot gospodarczy sam kształtuje stronę podaży bądź też popytu i „ dyktuje „ warunki rynkowe.

Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że nawet wolny mechanizm rynkowy ulega pewnym ograniczeniom. Jest nim powszechny problem ograniczoności ilości stojących do dyspozycji zasobów a przede wszystkim ich ograniczonej mobilności. Zgłoszenie większego efektywnego zapotrzebowania, jak i chęć producentów, by w odpowiedzi na to zwiększyć oferowane ilości produktów może napotkać ograniczenia w sferze realnej (materialnej, rzeczowej). Dostępność nakładów czynników produkcji wyznacza zatem granice możliwości produkcyjnych mierzone tzw. produkcją potencjalną, a zatem wyznacza pułap dla możliwości zaspokojenia naszych ludzkich potrzeb.

Podobne prace

Do góry