Ocena brak

Ograniczone i nieograniczone obowiązki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Nieograniczony obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, które maja miejsce zamieszkania na terenie kraju. Nieograniczony obowiązek podatkowy polega na tym iż podatkiem objęta jest całość dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów w kraju czy zagranicą.

Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób fizycznych, które nie mają miejsca zamieszkania na obszarze kraju, podlegają one obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na obszarze kraju bez względu na miejsce wypłacania wynagrodzenia oraz innych dochodów osiąganych na terenie RP. Zasadą w tym podatku jest to, iż małżonek podlega odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych dochodów. Możliwe jest jednak wspólne opodatkowanie małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci po spełnieniu określonych warunków.

Małżonkowie muszą bowiem legitymować się wspólnym majątkiem, pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Muszą złożyć wniosek, wówczas opodatkują się łącznie sumę ich dochodów w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, dochodów małoletnich dzieci. Nie dolicza się jednak dochodów z ich pracy, stypendiów, dochodów oddanych im do swobodnego dysponowania.

Podobne prace

Do góry