Ocena brak

OGRANICZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Prawo własności jako najszersze, bezwzględne, nieograniczone prawo rzeczowe do korzystania i rozporządzania rzeczą z wyłączeniem osób trzecich nie było jednak pozbawiane pewnych ograniczeń ustanowionych głównie ze względu na dobro państwa lub współżycia społecznego. Z tego tez powodu możemy wyróżnić następujące ograniczenia : w sferze obyczajowej dotyczące głównie marnotrawców których piętnowali cenzorowi; w sferze prawa publicznego dotyczące głównie wywłaszczeń dla celów społecznych czy też ograniczeń ze wzgledów sanitarnych, budowlanych i komunikacyjnych; w sferze prawa prywatnego opierały się głównie na prawie sąsiedzkim oraz w sferze ograniczeń zawartych przez samych właścicieli w drodze czynności prawnych.

Podobne prace

Do góry