Ocena brak

Ograniczenia wynikające z definicji choroby opartej na opisie objawów

Autor /gruszka Dodano /09.05.2014

Konwencja objawowa ma jednak oczywiste wady. Największą z tych wad jest to, że odwrócenie zasady, że występowanie choroby jest definiowane przez jej objawy prowadzi do nieprawdziwego stwierdzenia, że brak objawów dowodzi braku choroby. Oddają to powszechne porzekadła, że „najczęściej umierają ludzie zupełnie zdrowi” lub, że „trzeba się wiele nachorować, aby dożyć późnej starości” itp. Inną wadą konwencji objawowej jest to, że pacjent, zanim trafi do lekarza, musi dokonać samooceny swej sytuacji Musi więc sam zauważyć objawy i następnie zdecydować, że jest mu potrzebna porada lekarska.

Aby zapoznać się z dolegliwościami odczuwanymi przez pacjenta, lekarz przeprowadza wywiad oraz używa swoich zmysłów dla obserwacji i oceny aktualnego stanu chorego. Na tym etapie postępowania lekarz jest zdany na całkowitą dowolność sposobu przedstawia nia odczuwanych dolegliwości przez pacjenta. Zależnie od nastroju chory albo stara się objawy pomniejszać wierząc, że nie zwiastują one poważnej choroby, albo też próbuje mo-tywować działania lekarza przesadnymi opisami swoich cierpień. Rozpoznanie choroby jako zespołu objawów jest zatem utrudnione zarówno przez subiektywny charakter opisu dolegliwości oraz przez subiektywizm odbioru i interpretacji tych informacji przez lekarza. Inną wadą konwencji objawowej jest to, że nie obejmuje ona rzeczywistych informacji o pierwotnej przyczynie dolegliwości. Wynika to stąd, że wystąpienie objawów pacjent najczęściej kojarzy z różnymi, dość przypadkowymi zdarzeniami, niewiele mówiącymi o istocie choroby, takimi jak: przeziębienie, zawianie, zdenerwowanie, podiwignięcie, czy nadmierny wysiłek, zatrucie itd.

Definicja choroby jako zespołu objawów nie umożliwia też opisu stanu dobrego zdrowia jako przeciwieństwa choroby, a zatem nie daje odpowiedzi na zasadnicze pytanie: czy człowiek bez żadnych spostrzegalnych objawów jest człowiekiem zdrowym. Praktyka pokazuje więc, że na podstawie konwencji objawowej w wielu wypadkach nie można było racjonalnie rozpoznawać choroby, a zatem nie można było chorobie skutecznie przeciwdziałać.

 

Podobne prace

Do góry