Ocena brak

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez parlamentarzystów

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Poseł nie może prowadzić działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści majątku skarbu państwa lub samorządu terytorialnego ani nabywać takiego majątku.

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r mówi że posłowie i senatorowie:

-nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego

-nie mogą być członkami zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani być pełnomocnikami handlowymi podmiotów gospodarczych

-nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub spółkach w prawa handlowego.

Na parlamentarzyście stoi obowiązek złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym zawierającym informacje o zasobach pieniężnych nieruchomościach udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego. „Ustawa antykorupcyjna’’ wprowadziła instytucję Rejestru korzyści prowadzonego przez marszałków izb do którego posłowie zgłaszają informację o korzyściach materialnych swoich i małżonków.

Podobne prace

Do góry