Ocena brak

Ograniczenia w doskonaleniu procesów

Autor /ufo Dodano /24.03.2011

  1. Ciągły nawał różnych problemów bieżących i brak czasu na wprowadzanie zmian.

  2. Brak metodyki usprawniania procesów i zarządzania nimi.

  3. Nierealistyczne oczekiwania oraz nieodpowiednie zasoby.

  4. Nieumiejętność usprawniania małymi krokami, przy jednoczesnym preferowaniu skokowego rozwoju (doskonalenie tylko przez duże innowacje). W przedsiębiorstwach zachodnich stałe doskonalenie za pomocą małych kroków (nieprzerwane ulepszanie) z wykorzystaniem pracy zespołowej. W Japonii - KAIZEN (KAI - zmiana. ZEN- do lepszego). W Niemczech KVP - Kontinuierlicher Verbesserungsprozess.

  5. Blokowanie zmian przez "niezainteresowanych" zmianami, nierozumiejących ich sensu i konieczności, niemających zaufania do kierownictwa.

  6. Usprawnianie procesów nie jest związane z celami i strategią firmy.

  7. W usprawnianie procesów są zaangażowani nieodpowiedni pracownicy. Bierna postawa i nieodpowiednie do nowych warunków kwalifikacje kadry kierowniczej (są przykłady szybkiego uczenia się). Słabe motywacje kadry kierowniczej, która ma największy wpływ na zakres i tempo wprowadzanych zmian i brak odpowiedniego wsparcia ze strony kierownictwa.

Zespoły usprawniające procesy nie mają jasno określonych celów i nie są rozliczane z efektów pracy.

Podobne prace

Do góry