Ocena brak

Ograniczenia procesu demokratyzacji

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

Zachowanie elit autoryt w fazie systemu niedemokratycznego spowodowanego brakiem jego legitymizacji ma bardzo duże znaczenie dla całego procesu demokratyzacji . Postawy i reakcje ekipy rządzącej wplywają na na charakter punktu zwrotnego ku demokratyzacji:

  • Samorozerwanie- związany jest z wysokim poziomem pluralizamu politycznego oraz z występowaniem grupy reformatorów, tj. Grupy zwolennikow przemian polit na łonie rządzącego estabilishmentu autorytarnego. Reformatorzy zdobywaja przewage nad konserwtystami- przeciwnikami przemian. Zerwanie ze starym systemem przez elite rządzącą jest uważane za najmniej ryzykowny typ punktu zwrotnego. Wymaga od rządzącego estabilishemntu wysokiej motywacji do dzialania w kierunku zmiany systemu wladzy i modyfikacji postaw i polit przyzwyczajeń. Polityka liberalizacji. Samorozerwanie jest ch. dla Polski i Węgier.

Polska- opozycja monolityczna zwiazek zawodowy NSZZ Solidarność z chryzmatycznym przywodcą L. Wałęsą z poparciem spolecznym. Role reformatowrow odegralo skrzydlo PZPR kierowane przez I sekretrza W. Jaruzelskiego, toczyli walkę z twardoglowymi przeciwnikami rozmów z opozycją i zwyciężyli. Wysoki poziom motywacji dla osiągniecia kompromisu obu stron. Solidarność nie zdawała sobie sprawy ze swojej siły. Rządząćy niemieli juz legitymizacj bo nieposłuszeństwo obywateliskie, protesty itd. Okrągly Stół 1989 ustalenia o wyborach kontraktowych..

Węgry- inspirowani sytuacją w Polsce, rozwoj węg opozycji, ruchow pacyfistycznych w latach 80. legitymizacja polit na krotko zostala zastąpiona legitymizacja ekon do kryzysu ekon z 1986. ruchy opozycyjne byly tam pluraliztyczne i od początku byly to partie polit- od 1987 otwieranie sie systemu partyjnego skutkiem liberalizacji. Powstaly min. Węgierskie Forum demokratyczne, Związeki Młodych Demokratów. 1988 z funkcji sekretarza ustapił J. Kadar zastąpił go K. Grosz. M. Nemeth, R. Nyers, T. Pozsgay z nurtu reformatorskiego. W 1989 Weg Socjalistyczna Partia Ropot zmienila sie w Węg Partie Socjalist. W 1989 Okrągły Stół Opozycji ( min. FIDESZ, MDF, MOS, SzDSZ, FKgP) rozmowy z elitą rządzącą przy Trojkatnym Stole .

  • Przełom- występuje tam gdzie reformatorzy są bardzo slabi lub ich nie ma. W elicie autorytrnej dominuja konserwatyści, blokuja reformy. Istnieje opozycja, ale jest słbsza niż rzadzący estabilishment, systematycznie wzmacnia swoją pozycję, w decydującym momencie takim jakśmierc dyktatora, klęska militarna przejmuja władzę. Elity rządzące autorytrne zastepujecalkowicie lub fragmentarycznie opozycja ( u Huntingtona to zastąpienie). Przelomowi moga towarzyc dramatyczne wydarzenia ( u Diaza mobilizacja społ).

Czechsłowacja- elita rz. Nie pozwałala na otwarcie systemu i liberalizacje polityki, zastraszali i represjonowali. W 1988 fale niezadowolenia społ. Fala kulminacyjna strajków w 1989. 1989 jesnien ustapił konseratyści: M. Jakes, G. Husak, L. Adamec zastąpini prze K. Urbanka i zaczęli liberalizację. W grudnoiu negocjacje z opozycja ( f. Przedwyborcza). Utworzono rząd porozumienia narodowego z premierem- M. Calfa z partii a przewodniczącym ZGR Narod został A. Dubcek. W 8 VI 1990 wyb uzupelnijące do parl: wygralo Forum Obywatelskie i Spol przeciwko Przemocuy. Nowe elity zajęly sie demokratyzacją.

Podobne prace

Do góry