Ocena brak

Ograniczenia kompetencji TK

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Poza zakresem kompetencji Trybunału pozostaje:

  • orzekanie o odpowiedzialności konstytucyjnej, które w Polsce należy do właściwości Trybunału Stanu jako odrębnego organu władzy sądowniczej,

  • rozstrzyganie spraw dotyczących ważności wyborów i referendów, w Polsce należy to przede wszystkim do SN,

  • ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw, które należało do właściwości TK w poprzednim stanie prawnym, a istotą tej kompetencji było ustalanie – z mocą powszechnie obowiązującą – znaczenia postanowień ustawowych.

Podobne prace

Do góry