Ocena brak

OGRANICZENIA ILOŚCIOWE JAKO INSTRUMENT ZAGRANICZNEJ POLITYKI EKONOMICZNEJ: ISTOTA I SKUTKI STOSOWANIA

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

Ograniczenia ilościowe – nazywane też kontyngentami, to określenie przez państwo wolumenu importu lub eksportu, który nie może być przekroczony w skali roku (lub w innym okresie). Gdy kontyngent ilościowy jest zerowy – ma miejsce zakaz exportu lub importu. Krańcowo odmiennym rozwiązaniem jest ustalenie kontyngentu na poziomie wyższym od rzeczywistego przywozu lub wywozu – państwo kontroluje w ten sposób obroty.

Do podstawowych przyczyn ilościowego ograniczania przywozu należą : ochrona produkcji krajowej, potrzeba skierowania popytu z towarów importowanych na krajowe, przeciwdziałanie deficytowi bilansu handlowego, względy sanitarne lub względy bezpieczeństwa. Rzadziej stosowane są ograniczenia ilościowe w exporcie. Przyczyny ich stosowania to: przeciwdziałanie eksportowi towarów deficytowych na rynku krajowym, względy bezpieczeństwa, konieczność zastosowania retorsji wobec kraju, który nie postępuje wobec eksportera uczciwie.

Skutki - zmniejszenie podaży towarów importowanych na rynku krajowym lub towarów exportowych na rynku zagranicznym; wzrost cen zwłaszcza, gdy popyt na towary podlegające podlegające odraniczeniom jest mało elastyczny. Ograniczenia ilościowe mogą być stosowane w dwóch formach :

kontyngenty globalne (sztywne) – są ustalane autonomicznie przez rządy i wyrażane w maksymalnych wielkościach importu poszczególnych towarów ze wszystkich krajów lub pewnej ich części, w okresie obowiązywania nie ulegają zmianie,

kontyngenty bilateralne - są uzależnione od ustępstw partnera i ulegają zmianom w czasie.

Podobne prace

Do góry