Ocena brak

OGRANICZENIA DEWIZOWE JAKO INSTRUMENT POLITYKI EKONOMICZNEJ: ISTOTA I SKUTKI STOSOWANIA

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

Ograniczenia dewizowe to całkowite lub częściowe zniesienie swobody obrotów dewizowych z zagranicą. W warunkach ograniczeń obroty te są poddane kontroli lub zostają w pełni przejęte przez administrację państwową. Wyrazem tego jest obowiązek odsprzedawania upoważnionym bankom dewiz zarobionych za granicą. Jednocześnie płatności na rzecz zagranicy mogą być dokonywane tylko po uzyskaniu zezwolenia państwa. Zakres ograniczeń może być zróżnicowany rzeczowo lub geograficznie.

Rzeczowo: ograniczenia dotyczą całości lub części obrotów towarowych z zagranicą. Geograficznie: wszystkich lub części partnerów zagranicznych. Z zakresem ograniczeń dewizowych wiąże się zakres ograniczenia wymienialności waluty kraju. Może on mieć charakter wewnętrzny, zewnętrzny lub całkowity. Waluta jest w pełni niewymienialna, , gdy ograniczenia dotyczą wszystkich walut obcych, tytułów płatności, podmiotów gospodarczych.

Gdy dotyczą tylko wybranych w/w aspektów – waluta jest częściowo niewymienialna. O niewymialności wewnętrznej mówi się , gdy osoby, przedsiębiorstwa, instytucje nie mają swobody wymiany swojej waluty na obce. O niewymialności zewnętrznej - gdy osoby, przedsiębiorstwa, instytucje zagraniczne nie mają zezwolenia na wymianę waluty wewnętrznej kraju na inne waluty.

W warunkach ograniczeń stosowane są specyficzne formy rozliczeń międzynarodowych: transakcje barterowe – wymiana jednego towaru na inny, dokonywana w formie naturalnej, bez udziału dewiz,

transakcje kompensacyjne – polegają na wiązaniu po stronie exportu i importu większej liczby towarów niż jeden, mogą odbywać się w formie kompensaty pełnej – zbilansowanie wymiany bez udziału dewiz lub kompensaty częściowej – wykorzystanie dewiz dla tej części wymiany, która nie została zbilansowana w formie naturalnej,

umowy płatnicze – dopuszczają pewien zakres rozliczeń dewizowych, precyzując granicę transferu dewiz w ujęciu globalnym lub według wyspecjalizowanych branżowo kontyngentów płatniczych. Stosowane są przy przechodzeniu krajów od całkowitych ograniczeń dewizowych do wymienialności walut.

umowy clearingowe – polegają na rozliczeniach z tytułu exportu i importu, dokonywanych w walutach narodowych każdego z partnerów uczestniczących w clearingu. Rozliczenia te następują bez udziału dewiz. Mogą mieć charakter dwu- lub wielostronny.

Podobne prace

Do góry