Ocena brak

Ogólne zasady gospodarki magazynowej

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

O jakości systemu magazynowego szczególnie w hurtowniach i centrach dystrybucyjnych najczęściej decyduje nie technologia składowania, lecz rozwiązania kompletacyjne, czyli pobieranie ze strefy składowej części zgodnych ilościowo i asortymento z zamówieniem określonego klienta; grupowanie i pakowanie tych części, opracowanie dokumentacji wysyłkowej oraz przekazanie do wysyłki.

Systematyczne zaopatrywanie odbiorców w artykuły konsumpcyjne oraz materiały potrzebne do dalszej sprzedaży (produkcji ), zależą od czynników, którymi są: zróżnicowanie w czasie wielkości dostaw ( produkcji ), zapotrzebowanie ze względu na ich cel.

Trudno jest określić wielkość zapotrzebowania produkowanych dóbr i dlatego konieczne jest gromadzenie zapasów. Magazynowanie materiałów stwarza konieczność użycia do tego celu odpowiedniej ilości środków transportowych, zatrudniania właściwej liczby pracowników, oraz przygotowania miejsca magazynowego. Dlatego niezbędna jest dobra organizacja sieci magazynowej w gałęziach gospodarczych. Formy zaopatrzenia magazynów zależą od rodzaju i zasięgu działalności przedsiębiorstwa, a sposób obrotu materiałowego od rodzaju produktu lub towaru. Te czynniki mają również wpływ na sposób organizacji gospodarki magazynowej. Wielkość i rodzaj magazynów gwarantują przede wszystkim trwałość i bezpieczeństwo składowanego towaru.

Magazyn jest miejscem przeznaczonym do przechowywania zapasów, surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych wydzielonym w zakładzie produkcyjnym/ handlowym w postaci placu, budynku lub jego części czy też wielu budynków, wyposażonych w urządzenia zabezpieczające trwałość i bezpieczeństwo składowanych dóbr materialnych pod nadzorem personelu, prowadzącego ewidencje obrotu materiałowego i stanu zapasów. Prawidłowa organizacja gospodarki magazynowej musi więc polegać na stworzeniu warunków techniczno-ekonomicznych, które umożliwiłby zabezpieczenia potrzeb odbiorców przy utrzymaniu w magazynie jak najniższych zapasów. Ważne jest umiejętne zminimalizowanie kosztów utrzymania magazynu, na które mają wpływ dobra organizacja pracy i jak najlepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej.

Podobne prace

Do góry